top of page

Fotopolymer är en grafisk djuptrycksteknik där man överför ett fotografi till en plåt

som sedan färgas in och trycks i en koppartryckspress

bottom of page