top of page

När orden inte räcker till...

Jag gillar bilder som går att vrida och tolka åt olika håll,

som ändrar karaktär efter sammanhang och stämning.

Det är just det som är bilders styrka.

Deras förmåga att vara både mångbottnade och symboliska på samma gång.

Jag har skapat handledningskort, som kan användas i alla typer av enskild eller grupp-kommunikation där man jobbar med samtal, utvärdering, handledning, mm

De kan också användas vid skrivövningar i undervisning

Bilderna är laminerade i storleken A5

Bildexempel

bottom of page