top of page

ISBN 91-85786-94-2

Utgiven november 2006
112 sidor, foton i färg och svartvitt
Mått: 170×190 mm
Bild,text och form: Hillevi Nagel
Förlag : Hammar Förlag

Hur är det att vårdas på hospice? Hur är det att arbeta på hospice?

Det här är frågor som jag möter i mitt arbete med undervisning av vårdpersonal. Jag försöker ge en bild av en plats där det finns mycket kärlek och omsorg mellan gäster, närstående och personal. Om jag själv blir svårt sjuk och skall dö, så vill jag att det finns visdom och god vård. Det betyder för mig att jag vill bli sedd och bemött som den person jag är tills jag dör.

På hospice finns en generositet, ett tillåtande klimat, där både glädjen och lidandet får finnas. Jag får vara med i ett sammanhang där skrattet och glädjen finns i nuet. Jag får också vara med och trösta när ångesten och rädslan inför livets slut tar över. Allt detta känns meningsfullt – men hur kan jag förmedla det så att fler förstår betydelsen av god omsorg vid livets slut?

Så kom Hillevi Nagel till oss och ville fotografera tillvaron på hospice. Vi förstod alla svårigheten med detta projekt. Hur skulle det kunna genomföras respektfullt, utan att ge avkall på gästens självbestämmande? Hur skulle Hillevi tas emot av våra familjer på Helhetsvården?

Denna bok har vuxit fram under tiden 2003-2006. Hillevi har haft förmågan att lyssna och har tålmodigt fått invänta ögonblicken. Hon har vågat komma nära och hon har blivit delaktig. Berättelserna och bilderna bidrar till en större förståelse av livet nära döden på ett hospice. Det är en skildring som ligger nära mitt hjärta, en bild som jag kan stå för.

augusti 2006


Christina Berg, vårdutvecklare,

Bräcke Helhetsvård

bottom of page